Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 297

Danh ngôn 297

Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy bắt đầu yêu thương những người cần tình yêu của bạn.

Nếu bạn muốn mọi người thành thật với mình, hãy bắt đầu thành thật với chính bản thân bạn.

Nếu bạn muốn nhận được sự đồng cảm, hãy bắt đầu thông cảm hơn cho những người xung quanh.

Nếu muốn được tôn trọng, thì bạn cũng phải học cách tôn trong tất cả mọi người, dù già hay trẻ.

Nếu bạn muốn hòa thuận với người khác, bạn phải có sự cân bằng bình an ở chính bên trong mình.

(st.)

Danh mục