Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 293

Danh ngôn 293

Xét cho cùng ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác.

Bí quyết là tìm cái vui trong cái khổ, vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi.

(st)

Danh mục