Danh ngôn 29

2018-06-11 16:53:09
199

Sợ yêu là sợ cuộc sống. Và ai sợ cuộc sống là đã chết ba phần.

Bertrand Russell.

Bài tiếp theo
Danh ngôn 28
2018-07-09 14:36:51
247

Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như đang chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể...

Danh ngôn 27
2018-06-11 16:10:51
213

Hạnh phúc sẽ đến với bạn khi bạn dám mở lòng đón nhận. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo, nó có nghĩa là bạn đã quyết...