Chat

Danh ngôn 282

2018-10-19 17:33:25
1694
Danh ngôn 282

Nhìn người: Đừng dùng mắt để nhìn, rất dễ nhìn lầm. Cũng đừng dùng tai để nghe, bởi vì toàn là lời dối trá.

Chỉ cần dùng thời gian, dùng tâm để cảm nhận. Tâm sẽ soi sáng giúp bạn, và thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Thật thì không giả được, giả cũng không thể thật nổi.

(st)
 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 281
Danh ngôn 281
2018-10-19 17:12:48
591

Lối thoát nào cho những khổ đau trong đời? Trừ khi biết được nguyên nhân đích thực của những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta chẳng bao giờ có...

Danh ngôn 280
Danh ngôn 280
2018-10-19 17:33:45
476

Bạn sẽ không bao giờ trở nên can đảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không...