Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 282

Danh ngôn 282

Nhìn người: Đừng dùng mắt để nhìn, rất dễ nhìn lầm. Cũng đừng dùng tai để nghe, bởi vì toàn là lời dối trá.

Chỉ cần dùng thời gian, dùng tâm để cảm nhận. Tâm sẽ soi sáng giúp bạn, và thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Thật thì không giả được, giả cũng không thể thật nổi.

(st)
 

Danh mục