Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 281

Danh ngôn 281

Lối thoát nào cho những khổ đau trong đời?

Trừ khi biết được nguyên nhân đích thực của những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta chẳng bao giờ có thể tìm ra lối thoát hoặc có sự hài lòng đích thực.

Tất cả những gì chúng ta nên làm và cần làm là tìm ra ý nghĩa đích thực của đời sống, đó cũng là cách loại trừ cội trễ của mọi đau khổ và tìm được niềm vui.

(st)

Danh mục