Chat

Danh ngôn 275

2018-10-19 17:16:11
630
Danh ngôn 275

Tâm tham rất vi diệu và nó luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

Tùy theo, người nào có sự quán chiếu về tác hại của lòng tham, họ sẽ biết kiểm soát “con rắn độc” này. Ngược lại, những người bị lòng tham quyến rũ, họ sẽ bị nó dẫn dắt vào con đường khổ đau.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 274
Danh ngôn 274
2018-10-19 17:16:31
669

Đừng mong thay đổi một người hay vật làm cho mình khó chịu. Hãy mong thay đổi cái tâm khó chịu của mình....

Danh ngôn 273
Danh ngôn 273
2018-10-19 17:36:19
950

Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình....