Chat

Danh ngôn 273

2018-10-19 17:36:19
943
Danh ngôn 273

Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 272
Danh ngôn 272
2018-10-19 17:17:18
637

Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân...

Danh ngôn 271
Danh ngôn 271
2018-10-19 17:17:35
639

Mang một đóa hoa đến đâu, hương hoa theo đến đó, không rời. Những Nghiệp ác và Nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như vậy, luôn theo bước chân...