Chat

Danh ngôn 271

2018-10-19 17:17:35
605
Danh ngôn 271

Mang một đóa hoa đến đâu, hương hoa theo đến đó, không rời.

Những Nghiệp ác và Nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như vậy, luôn theo bước chân họ đi đến cuối đất cùng trời.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 270
Danh ngôn 270
2018-10-19 17:18:03
663

Khi bị lỗi lầm, thông thường người ta hay nói sái đi để che giấu lỗi của mình để không bị xấu hổ, khiển trách hoặc vì một lợi ích...

Danh ngôn 269
Danh ngôn 269
2018-10-19 17:18:32
654

Này con, một đoá hoa hồng có cần phải làm gì để có ích cho đời không? Không, công dụng của hoa hồng là làm hoa hồng. Mục tiêu sống...