Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 269

Danh ngôn 269

Này con, một đoá hoa hồng có cần phải làm gì để có ích cho đời không?

Không, công dụng của hoa hồng là làm hoa hồng. Mục tiêu sống của con là chính con. Con không cần phải chạy đi đâu để trở thành một người nào khác. Con đã là một hiện hữu tuyệt vời.

Lời dạy của Bụt cho phép chúng ta hưởng thụ chính bản thân chúng ta, cả bầu trời xanh và tất cả những điều gì làm cho chúng ta tươi mát và an lành trong giờ phút hiện tại.

- Sư Ông Làng Mai -

 

Bình chọn

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
  • Trang web bạn thấy thế nào ?

Danh mục