Chat

Danh ngôn 265

2018-10-19 17:19:47
530
Danh ngôn 265

Người nào lấy tiền làm trọng tâm thì người đó sẽ rất khổ, người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 264
Danh ngôn 264
2018-10-19 17:20:09
704

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông. Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại. Gần kẻ nịnh hót...

Danh ngôn 263
Danh ngôn 263
2018-10-19 17:20:35
850

Cảm thấy thương hại bản thân và hoàn cảnh hiện tại của mình không chỉ lãng phí năng lượng mà còn là thói quen tồi tệ nhất....