Danh ngôn 264

2018-10-19 17:20:09
220

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông.
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại.
Gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần đứa tham lam thì trộm cắp.

- Mạnh Tử -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 263
2018-10-19 17:20:35
164

Cảm thấy thương hại bản thân và hoàn cảnh hiện tại của mình không chỉ lãng phí năng lượng mà còn là thói quen tồi tệ nhất....

Danh ngôn 262
2018-10-19 17:21:03
223

Buông xả chính là: Đối với quá khứ đã không còn nhớ nghĩ gì đến nữa. Với người đã rời đi, không còn chút vương vấn bận lòng. Với những điều không làm...