Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 260

Danh ngôn 260

Khi ai đó bỏ rơi bạn, thì đừng đau khổ nhé. Vì khi đó, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng họ đã mất đi một người yêu họ thật lòng.

(st)

Danh mục