Chat

Danh ngôn 258

2018-10-19 17:21:54
662
Danh ngôn 258

Một tâm trí mạnh mẽ luôn biết hy vọng, và luôn có lý do để hy vọng.

- Thomas Carlyle -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 257
Danh ngôn 257

Nếu mình tốt lại sống chung người xấu thì có hai việc phải làm: 1-Cảm hóa họ cho tốt như mình.2-Nếu bất lực thì phải giữ mình đừng như họ.Nếu mình...

Danh ngôn 256
Danh ngôn 256
2018-10-19 17:23:00
1229

Cuộc sống:– Bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ.– Bởi vì nghi ngờ, cho nên mới tổn thương.– Bởi vì xem nhẹ, cho nên mới vui vẻ.– Bởi...