Danh ngôn 241

2018-10-19 17:29:26
220

Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống.
Đừng bao giờ dùng ánh mắt và sự hiểu biết của mình đi bình luận chuyện đúng - sai của người khác.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 240
2018-10-19 17:29:55
1027

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu....

Danh ngôn 239
2018-10-19 17:30:09
216

Để thành công, hãy chớp lấy các cơ hội một cách nhanh chóng như cách bạn đi đến kết luận....