Chat

Danh ngôn 226

2018-07-18 20:46:18
696
Danh ngôn 226

Rộng lớn hơn biển cả là bầu trời, rộng lớn hơn bầu trời là hoài bão của con người.

- Victor Hugo - 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 225
Danh ngôn 225
2018-07-18 20:32:53
585

Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến kẻ thù thành một người bạn....

Danh ngôn 224
Danh ngôn 224
2018-07-18 20:25:29
574

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội....