Danh ngôn 225

2018-07-18 20:32:53
201
Danh ngôn 225

Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến kẻ thù thành một người bạn.

- Martin Luther King -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 224
Danh ngôn 224
2018-07-18 20:25:29
184

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội....

Danh ngôn 223
Danh ngôn 223
2018-07-18 20:15:10
214

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng trở nên dễ nếu ta biết trì chí kiên tâm....