Danh ngôn 225

2018-07-18 20:32:53
230

Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến kẻ thù thành một người bạn.

- Martin Luther King -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 224
2018-07-18 20:25:29
197

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội....

Danh ngôn 223
2018-07-18 20:15:10
245

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng trở nên dễ nếu ta biết trì chí kiên tâm....