Chat

Danh ngôn 224

2018-07-18 20:25:29
609
Danh ngôn 224

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

- Winston Churchill -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 223
Danh ngôn 223
2018-07-18 20:15:10
944

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng trở nên dễ nếu ta biết trì chí kiên tâm....

Danh ngôn 222
Danh ngôn 222
2018-07-18 20:08:10
566

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện....