Chat

Danh ngôn 223

2018-07-18 20:15:10
954
Danh ngôn 223

Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng trở nên dễ nếu ta biết trì chí kiên tâm.

- A. Maurois -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 222
Danh ngôn 222
2018-07-18 20:08:10
571

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện....

Danh ngôn 221
Danh ngôn 221
2018-07-15 17:13:41
557

Đừng nghĩ rằng ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn, bạn sẽ không thể sống tiếp. Phải biết rằng, cuộc sống của bạn là do cha mẹ ban...