Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 209

Danh ngôn 209

Yêu những việc bạn làm.
Cần những gì bạn muốn.
Chấp nhận những gì bạn nhận được.
Cho đi những gì bạn có thể.
Luôn nhớ rằng gieo nhân nào gặp quả ấy.

(st)

Danh mục