Danh ngôn 207

2018-07-09 13:13:53
242

Cuộc sống là tiếng vọng.
Điều bạn gửi đi sẽ quay trở lại.
Điều bạn gieo trồng, sẽ được gặt hái.
Điều bạn cho đi, sẽ được nhận lại.
Điều bạn thấy ở người khác, tồn tại trong chính mình.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 206
2018-07-09 13:14:26
182

Sống trọn vẹn mỗi ngày.Tử tế với mọi người.Có trách nhiệm với gia đình.Biết tin cậy, quảng đại và rộng rãi...

Danh ngôn 205
2018-07-09 13:14:35
289

Dòng sông không bao giờ chảy ngược. Vì vậy hãy cố gắng sống như một dòng sông, quên đi quá khứ và tập trung tất cả cho tương lai....