Danh ngôn 20

2018-06-09 16:05:02
218

Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác.

Frank Tyger

Bài tiếp theo
Danh ngôn 19
2018-06-09 16:04:42
219

Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người ta sinh ra với một tâm hồn...

Danh ngôn 18
2018-06-09 16:05:28
230

Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực của nhau....