Danh ngôn 2

2018-06-09 14:05:29
877
Danh ngôn 2

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.
No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 1
Danh ngôn 1
2018-06-09 14:05:07
896

Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn ​I love you not because of who you are,...