Chat

Danh ngôn 198

2018-07-09 13:37:05
553
Danh ngôn 198

Bi kịch cần được sử dụng như một nguồn sức mạnh.
Cho dù khó khăn thế nào, kinh nghiệm đau đớn thế nào, nếu chúng ta mất hy vọng, thì đó thực sự là một thảm họa”.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 197
Danh ngôn 197
2018-07-09 13:38:14
551

Khi nuôi dưỡng lòng biết ơn bên trong mình, hiếm ta khi trở thành miếng mồi ngon cho lòng kiêu căng tự phụ.Lòng biết ơn sẽ giúp ta biết sống...

Danh ngôn 196
Danh ngôn 196
2018-07-09 13:40:19
775

Cuộc sống là tiếng vọng.Điều bạn gửi đi, sẽ quay trở lại.Điều bạn gieo trồng, sẽ được gặt hái.Điều bạn cho đi, sẽ được nhận lại.Điều bạn thấy ở người...