Chat

Danh ngôn 197

2018-07-09 13:38:14
550
Danh ngôn 197

Khi nuôi dưỡng lòng biết ơn bên trong mình, hiếm ta khi trở thành miếng mồi ngon cho lòng kiêu căng tự phụ.
Lòng biết ơn sẽ giúp ta biết sống khiêm nhường và quảng đại, bởi ta biết rằng mình đã nhận được quá nhiều từ cuộc sống này.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 196
Danh ngôn 196
2018-07-09 13:40:19
774

Cuộc sống là tiếng vọng.Điều bạn gửi đi, sẽ quay trở lại.Điều bạn gieo trồng, sẽ được gặt hái.Điều bạn cho đi, sẽ được nhận lại.Điều bạn thấy ở người...

Danh ngôn 195
Danh ngôn 195
2018-07-09 13:42:41
1116

Đâu phải sống ở đời, người ta làm mình tổn thương thì mình phải trả đũa.Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là THA THỨ...