Chat

Danh ngôn 19

2018-06-09 16:04:42
532
Danh ngôn 19

Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại.
Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người ta sinh ra với một tâm hồn để yêu thương.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 18
Danh ngôn 18
2018-06-09 16:05:28
547

Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực của nhau....

Danh ngôn 17
Danh ngôn 17
2018-06-09 15:24:21
517

Nếu một mối tình không khiến bạn trở nên tốt hơn, tiếc rằng bạn đã chọn nhầm người rồi....