Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 19

Danh ngôn 19

Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại.
Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người ta sinh ra với một tâm hồn để yêu thương.

Danh mục