Chat

Danh ngôn 186

2018-07-09 13:48:20
565
Danh ngôn 186

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông gai.
Gặp mưa gió càng lớn, chông gai càng nhiều sẽ nhận được kết quả càng tốt đẹp. 

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 185
Danh ngôn 185
2018-06-29 16:09:09
603

Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng đi cưỡng cầu cái gì. Bởi vì nếu đã không phải là của bạn thì cho...

Danh ngôn 184
Danh ngôn 184
2018-07-16 17:48:26
489

Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh, bởi vì thực sự trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh và thống khổ hơn bạn nhiều....