Chat

Danh ngôn 185

2018-06-29 16:09:09
491
Danh ngôn 185

Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng đi cưỡng cầu cái gì. 
Bởi vì nếu đã không phải là của bạn thì cho dù cưỡng cầu vẫn không đạt được.
Phải biết đủ mới thấy vui vẻ hạnh phúc.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 184
Danh ngôn 184
2018-07-16 17:48:26
409

Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh, bởi vì thực sự trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh và thống khổ hơn bạn nhiều....

Danh ngôn 183
Danh ngôn 183
2018-06-29 15:17:00
596

Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương và tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối....