Danh ngôn 182

2018-07-16 17:48:09
227

Hãy ra sức giữ gìn kho báu bên trong bạn: LÒNG TIN.
Biết khi nào trao đi không ngần ngại, khi nào quay mặt đi không hối tiếc và khi nào nên nhận lại không tính toán.

- Gearge Sand -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 181
2018-06-29 14:49:07
252

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình....

Danh ngôn 180
2018-06-28 16:24:25
173

Hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng bắt tay vào hành động, nhưng khi chúng ta...