Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 182

Danh ngôn 182

Hãy ra sức giữ gìn kho báu bên trong bạn: LÒNG TIN.
Biết khi nào trao đi không ngần ngại, khi nào quay mặt đi không hối tiếc và khi nào nên nhận lại không tính toán.

- Gearge Sand -

Danh mục