Chat

Danh ngôn 181

2018-06-29 14:49:07
584
Danh ngôn 181

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực.
Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình.

- Abraham Linhcoln -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 180
Danh ngôn 180
2018-06-28 16:24:25
474

Hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng bắt tay vào hành động, nhưng khi chúng ta...

Danh ngôn 179
Danh ngôn 179
2018-07-16 17:48:56
592

Dù cuộc sống có một ngàn lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm một ngàn lẻ một câu chuyện khiến mình vui. Dù thế gian có tàn khốc đến...