Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 181

Danh ngôn 181

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực.
Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình.

- Abraham Linhcoln -

Danh mục