Danh ngôn 180

2018-06-28 16:24:25
173

Hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng bắt tay vào hành động, nhưng khi chúng ta nỗ lực thực hiện ước mơ, những điều tuyệt vời sẽ xảy đến.

- Lloyd Newell -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 179
2018-07-16 17:48:56
225

Dù cuộc sống có một ngàn lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm một ngàn lẻ một câu chuyện khiến mình vui. Dù thế gian có tàn khốc đến...

Danh ngôn 178
2018-07-09 13:54:16
219

Khi một người cố tình làm đau bạn hết lần này tới lần khác, hãy tha thứ cho họ nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Vì tha thứ...