Danh ngôn 18

2018-06-09 16:05:28
237

Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực của nhau.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 17
2018-06-09 15:24:21
240

Nếu một mối tình không khiến bạn trở nên tốt hơn, tiếc rằng bạn đã chọn nhầm người rồi....

Danh ngôn 16
2018-06-09 15:07:40
233

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này....