Danh ngôn 175

2018-06-27 14:50:15
238

Sở dĩ, sông đổ ra biển vì biển thấp hơn sông.
Con người ta cũng vậy, hạ thấp cái tôi thì mới nhận được tinh hoa từ người khác.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 174
2018-06-27 14:44:36
196

Học vị không tiêu biểu cho thân phận. Năng lực không đại diện cho nhân cách. Địa vị không thay thế được phẩm đức. Công việc không nói lên được sự...

Danh ngôn 171
2018-07-09 13:56:49
183

Có một thứ vũ khí tuy không sắc bén nhưng nó dễ dàng làm tổn thương tất cả mọi người, đó chính là lời nói. Đa phần, ai cũng thích...