Chat

Danh ngôn 174

2018-06-27 14:44:36
472
Danh ngôn 174

Học vị không tiêu biểu cho thân phận. Năng lực không đại diện cho nhân cách.
Địa vị không thay thế được phẩm đức. Công việc không nói lên được sự sang hèn.
Nhưng quan điểm và hành vi nói lên tất cả.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 171
Danh ngôn 171
2018-07-09 13:56:49
488

Có một thứ vũ khí tuy không sắc bén nhưng nó dễ dàng làm tổn thương tất cả mọi người, đó chính là lời nói. Đa phần, ai cũng thích...

Danh ngôn 173
Danh ngôn 173
2018-07-09 13:56:56
531

Mấu chốt không phải bạn có địa vị cao đến thế nào, bạn có tiền nhiều đến mức nào, bạn nắm giữ quyền lực mạnh đến cỡ nào... mà là...