Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 173

Danh ngôn 173

Mấu chốt không phải bạn có địa vị cao đến thế nào, bạn có tiền nhiều đến mức nào, bạn nắm giữ quyền lực mạnh đến cỡ nào... mà là bạn có thể yêu thương ra làm sao.
Đôi khi, điều tạo nên giá trị lớn cho cuộc sống hay cho bản thân mỗi người chúng ta lại nằm ở những việc bé nhỏ nhưng được làm với một tình yêu lớn lao.

(st)

Danh mục