Danh ngôn 170

2018-07-09 13:58:59
213

Bình thường, chúng ta sẽ rất khó chịu và tức giận khi bị ai đó chửi mắng và tìm cách phản ứng lại để hả giận.
Nhưng dưới góc nhìn của đạo Phật giáo, người chửi mắng, người gây cản trở cho mình lại là người giúp mình trả nghiệp và tôi luyện tâm nhẫn nhục tốt nhất.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 169
2018-07-16 17:49:44
213

Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng....

Danh ngôn 168
2018-06-25 17:39:12
209

Một lần đỗ vỡ không có nghĩa cả đời đều sai. Một lần không hạnh phúc không có nghĩa cả đời bất hạnh....