Danh ngôn 167

2018-06-25 17:34:51
203

Khi chúng ta luôn muốn cuộc sống không nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng kim cương vốn dĩ là than đá được hình thành dưới áp lực.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 166
2018-06-25 17:29:49
170

Đừng cầu cho xin cho một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu cho có sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn....

Danh ngôn 165
2018-06-25 17:23:21
243

Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm...