Chat

Danh ngôn 166

2018-06-25 17:29:49
518
Danh ngôn 166

Đừng cầu cho xin cho một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu cho có sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 165
Danh ngôn 165
2018-06-25 17:23:21
955

Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm...

Danh ngôn 164
Danh ngôn 164
2018-06-25 17:19:06
580

Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được Tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần...