Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 164

Danh ngôn 164

Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được
Tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được.
Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ, nghĩ về nhau là được.
Con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được.
Tuổi thọ không cần quá một trăm, sống khỏe mỗi ngày là được.

(st)

Danh mục