Chat

Danh ngôn 153

2018-07-09 14:06:09
531
Danh ngôn 153

Sự sống nẩy sinh từ cái chết.
Hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ.
Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới.
Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 152
Danh ngôn 152
2018-06-25 12:20:33
522

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề khác nhau mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày, điều thực sự quan trọng chính là kết...

Danh ngôn 151
Danh ngôn 151
2018-06-25 12:01:55
562

Nếu bạn không thể bay được thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy được thì hãy đi. ​Nếu bạn không thể đi được thì hãy bò, bất kể...