Chat

Danh ngôn 152

2018-06-25 12:20:33
517
Danh ngôn 152

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề khác nhau mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày, điều thực sự quan trọng chính là kết quả cuối cùng, bất kể phải đối mặt với khó khăn gì.
Bạn nên tin tưởng rằng đến cuối cùng mình cũng sẽ chiến thắng tất cả.
Bạn phải tin vào chính mình.
Bạn phải tin vào Phật trời và hiểu rằng Người sẽ giúp bạn vượt qua.

- Kelly Rowland -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 151
Danh ngôn 151
2018-06-25 12:01:55
560

Nếu bạn không thể bay được thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy được thì hãy đi. ​Nếu bạn không thể đi được thì hãy bò, bất kể...

Danh ngôn 150
Danh ngôn 150
2018-07-16 17:50:43
481

Hãy luôn làm điều bạn sợ phải làm. ...