Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 152

Danh ngôn 152

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề khác nhau mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày, điều thực sự quan trọng chính là kết quả cuối cùng, bất kể phải đối mặt với khó khăn gì.
Bạn nên tin tưởng rằng đến cuối cùng mình cũng sẽ chiến thắng tất cả.
Bạn phải tin vào chính mình.
Bạn phải tin vào Phật trời và hiểu rằng Người sẽ giúp bạn vượt qua.

- Kelly Rowland -

Danh mục