Chat

Danh ngôn 151

2018-06-25 12:01:55
612
Danh ngôn 151

Nếu bạn không thể bay được thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy được thì hãy đi.  
Nếu bạn không thể đi được thì hãy bò, bất kể thế nào bạn hãy luôn cố gắng tiến về phía trước. 

- Martin Luther King Jr

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 150
Danh ngôn 150
2018-07-16 17:50:43
546

Hãy luôn làm điều bạn sợ phải làm. ...

Danh ngôn 149
Danh ngôn 149
2018-06-25 11:50:53
601

Bộ não sẽ tin vào những gì bạn nói với nó nhiều nhất. Và những gì bạn nói với nó về bạn, nó sẽ tạo ra giống như vậy. Nó không...