Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 151

Danh ngôn 151

Nếu bạn không thể bay được thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy được thì hãy đi.  
Nếu bạn không thể đi được thì hãy bò, bất kể thế nào bạn hãy luôn cố gắng tiến về phía trước. 

- Martin Luther King Jr

Danh mục