Chat

Danh ngôn 141

2018-06-24 21:05:08
1547
Danh ngôn 141

Bạn muốn xã hội tốt đẹp, công bằng, hòa bình, ... bạn phải là người gieo những hạt giống ấy chứ không phải chờ một ai khác làm thay cho bạn.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 140
Danh ngôn 140
2018-06-23 22:30:17
429

Những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng....

Danh ngôn 139
Danh ngôn 139
2018-07-09 14:09:32
519

Ở đời có khi không hẹn được lần sau, không còn cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi chuyện vừa qua đi...