Danh ngôn 140

2018-06-23 22:30:17
164
Danh ngôn 140

Những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 139
Danh ngôn 139
2018-07-09 14:09:32
213

Ở đời có khi không hẹn được lần sau, không còn cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi chuyện vừa qua đi...

Danh ngôn 138
Danh ngôn 138
2018-06-23 21:59:52
213

Trong cuộc sống của chúng ta, không nhất thiết phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ. Mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà...