Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 121

Danh ngôn 121

Đừng bao giờ buộc mình phải có chỗ đứng trong cuộc đời người khác.
Vì nếu thực sự họ hiểu giá trị của bạn, họ chắc chắn sẽ tạo ra chỗ trống cho bạn.

(st)

Danh mục