Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 112

Danh ngôn 112

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ.
Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ.
Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn.
Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

(st)

Danh mục