Chat

Danh ngôn 112

2018-07-09 14:17:38
511
Danh ngôn 112

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ.
Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ.
Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn.
Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 111
Danh ngôn 111
2018-06-23 14:58:06
573

Mỗi chúng ta là một cá thể, không ai có thể giống ai được nên đừng bắt chước nhau làm gì vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một...

Danh ngôn 110
Danh ngôn 110
2018-07-09 14:17:45
539

Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. Đương nhiên không phải cứ cố gắng...