Chat

Danh ngôn 111

2018-06-23 14:58:06
620
Danh ngôn 111

Mỗi chúng ta là một cá thể, không ai có thể giống ai được nên đừng bắt chước nhau làm gì vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một mớ đồ chơi giống nhau.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 110
Danh ngôn 110
2018-07-09 14:17:45
582

Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. Đương nhiên không phải cứ cố gắng...

Danh ngôn 109
Danh ngôn 109
2018-06-23 14:39:27
650

Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn....