Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 102

Danh ngôn 102

Đừng hận thù những người làm mình khổ.
Đừng phân bua với những chuyện thị phi.
Đừng bức xúc với những chuyện chẳng ra chi.
Đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại.

(st)
 

Danh mục