Danh ngôn 101

2018-06-22 21:03:32
186

Người không ngoan chỉ với một ánh nhìn đã hiểu được chuyện.
Kẻ ngu ngốc sẽ mãi không chịu lắng nghe người khác.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 100
2018-06-23 13:23:11
191

Biết bỏ qua sẽ đem cho ta sự tự do. Và sự tự do chính là điều kiện duy nhất của hạnh phúc....

Danh ngôn 99
2018-06-22 20:42:09
193

Người thiện và người ác chỉ cách nhau ở điểm: Người thiện thì nghĩ mà không làm, tức là về đạo đức họ kiềm chế được. Người ác là nghĩ nhưng không...