Chat

Danh ngôn 100

2018-06-23 13:23:11
507
Danh ngôn 100

Biết bỏ qua sẽ đem cho ta sự tự do. Và sự tự do chính là điều kiện duy nhất của hạnh phúc.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 99
Danh ngôn 99
2018-06-22 20:42:09
465

Người thiện và người ác chỉ cách nhau ở điểm: Người thiện thì nghĩ mà không làm, tức là về đạo đức họ kiềm chế được. Người ác là nghĩ nhưng không...

Danh ngôn 98
Danh ngôn 98
2018-07-09 14:20:36
519

Hạnh phúc ở trong tâm ta.Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ.Hạnh phúc là biết đủ. Biết...