Danh ngôn 1

2018-06-09 14:05:07
823

Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn
I love you not because of who you are, but because of who I am when I am